Algemene voorwaarden

Al onze voorwaarden zijn terug te vinden op NJI (Nederlandse Jachtbouw Industrie)

Eerlijke en duidelijke handelsvoorwaarden

De NJI Algemene voorwaarden zijn afgestemd op de actuele wet- en regelgeving en houden rekening met de belangen van zowel de klant (opdrachtgever) als de werf (opdrachtnemer). Voor de uiteenlopende zakelijke activiteiten die NJI leden ontplooien zijn is samenspraak met bedrijven en opdrachtgevers op de praktijk van de betreffende activiteit toegesneden voorwaarden ontwikkeld. In deze voorwaarden zijn de wederzijdse rechten en plichten van partijen in klare taal weergegeven. Duidelijkheid boven alles, zodat ieder weet waar hij of zij aan toe is en vervelende discussies achteraf worden vermeden.
Uniek is de uitvoerige juridische ondersteuning die de NJI dankzij eigen juristen haar leden kan bieden. In die gevallen dat de ‘kleine lettertjes’  onvoldoende aansluiten op datgene wat partijen willen afspreken, kunnen leden een beroep doen op onze exclusieve ledenservice bij het opstellen van een maatwerk overeenkomst door ervaren specialisten.

Leden van de NJI hanteren de volgende voorwaarden:

  • NJI Leverings- en betalingsvoorwaarden

Stuk voor stuk vanuit de praktijk ingegeven voorwaarden die u als opdrachtgever de zekerheid en duidelijkheid bieden waar u recht op heeft. Bovendien kunt u er op vertrouwen dat de NJI voorwaarden altijd aan de laatste stand van de rechtspraak zijn aangepast.